Διερεύνηση Υπογονιμότητας

Η σωστή διάγνωση της υπογονιμότητας είναι το κλειδί της επιτυχίας

Πριν από την όποια προσπάθεια σύλληψης με φυσικό τρόπο ή με κάποια μέθοδο υποβοήθησης της αναπαραγωγής, καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιώσουμε τις πιθανότητές σας να μείνετε έγκυος.

Η αξιολόγηση της υπογονιμότητας πολλές φορές περιλαμβάνει πολύπλοκες διαδικασίες που είναι αρκετά δύσκολο για το ζευγάρι να τις διαχειριστεί. Σκοπός μας είναι να εξατομικεύσουμε και να προσαρμόσουμε κάθε διαδικασία, για λιγότερο στρες και μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Εξετάσεις για τη γυναίκα

Διερεύνηση Γυναικείας Υπογονιμότητας

Στα πλαίσια διερεύνησης της γυναικείας υπογονιμότητας, και ανάλογα με τα προσωπικά ιατρικά δεδομένα της κάθε ασθενούς, συνήθως πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις:

Εξετάσεις για τον Άνδρα

Διερεύνηση Ανδρικής Υπογονιμότητας

Η έγκαιρη διάγνωση της αντρικής υπογονιμότητας είναι απαραίτητη και πρέπει να πραγματοποιείται στα αρχικά στάδια διερεύνησης της υπογονιμότητας του ζεύγους. Πολλά ζευγάρια καθυστερούν αφιερώνοντας πολύ χρόνο για να ελέγξουν μονάχα τη γυναίκεια γονιμότητα. Όμως, το 40% της υπογονιμότητας οφείλεται στην ποιότητα και ποσότητα του σπέρματος. Στα πλαίσια διερεύνησης της ανδρικής υπογονιμότητας πραγματοποιούνται οι παρακάτω εξετάσεις: