Μήπως ο τρόπος που μιλάς εμποδίζει τις προσπάθειες σου